W pomieszczeniu gdzie zainstalowane jest SDI należy ustawić router Asmax Ias 660 (tutaj router działa zamiast serwera dostepowego, czyli umożliwia jednoczesny dostęp użytkownikom sieci do Internetu przez SDI).Opis konfiguracji:

Instalujemy oprogramowanie które znajduje się na CD dostarczanym z routerem.
Uruchamiamy program Net Device Manager.
Wybieramy opcje Modem Settings.
Tam ustawiamy wartość „Baudrate” (predkość transmisji) na 115200bps, później z opcji „Select Modem” wybieramy [LEASED LINE MODEM] i klikamy ok.
Teraz wybieramy General Settings.
Lokalny adres IP IAS-660 Device IP Address (proponuje 10.0.0.249), później w polu Port1 maskę podsieci 255.255.255.0, w polu DNS IP address wpisujemy dwa adresy IP (194.204.152.34 i 194.204.159.1), w pole TelNumber (w przypadku SDI to pole jest ignorowane) musimy wpisać jakąś cyfrę może to być 111 czy 999999 to jest dowolne, w User Name wpisujemy nazwę użytkownika przydzieloną nam przez TPSA, a w Password i Password Verification – hasło (otrzymane od TPSA) i jego weryfikacja. External(Port)IP - stały adres IP powinien być napisany w umowie. Kikamy OK.
Kilkamy Save & Exit.
Router jest już skonfigurowany. Teraz w każdym komputerze który ma mieć dostęp do Internetu przez router:

Klikamy w Panel Sterowania/Sieć tam usuwamy z listy zainstalowanych składników usuwamy „Kartę Dial-Up” , wybieramy teraz z tej listy „Protokół TCP/IP”.
Tam wybieramy zakładkę „Adres Ip” i ustawiamy lokalny adres IP, musi być w postaci 10.0.0.xx (np. 10.0.0.10, 10.0.0.20, 10.0.0.200 itd. ale nie więcej niż 249 (w naszym przypadku nie może być więcej niż 248 ponieważ nasz router ma adres 10.0.0.249). Uwaga!!! Adresy nie mogą się powtarzać. Musimy ustawić też Maskę Podsieci 255.255.255.0
Klikamy w zakładkę „Brama” tam ustawiamy 10.0.0.249 (czyli adres routera).
Potem w „Konfiguracji DNS” dodajemy adresy serwerów DNS ( 194.204.152.34 i 194.204.159.1).
Ostatnia sprawą którą zrobimy jest skonfigurowanie przeglądarki. Opisuje konfiguracje IE. Klikamy Narzędzia/Opcje internetowe.../Połączenia/w górnym prawym rogu jest przycisk Ustawienia, naciskamy go. Pojawia nam się „Kreator połączeń internetowych” wybieramy „Chcę ustawić moje połączenie internetowe ręcznie lub połączyć się używając sieci lokalnej (LAN). Klikamy dalej, zaznaczamy Łącze się przy użyciu lokalnej sieci komputerowej (LAN)/dalej/zaznaczamy „Automatycznie wykryj serwer proxy”/dalej i Zakończ.
Tak skonfigurowane urządzenia powinny działać poprawnie, w zasadzie to już koniec ustawień i konfiguracji, życzę miłego i bezproblemowego konfigurowania.