EIRP (ang. Effective Isotropical Radiated Power) to efektywna izotropowa moc wypromieniowana stosowana przy obliczeniach mocy wyjściowej nadajnika. EIRP obliczane jest ze wzoru:

EIRP = 10 * log10(P/1mW)

gdzie P - moc wypromieniowana.

EIRP wyrażana jest w jednostkach dBm. Przykładowo dla mocy 100mW EIRP wynosi:

10 * log10(100mW/1mW) = 10 * log10(100) = 10 * 2 = 20 dBm

Dla nadajnika o mocy 1mW podłączonego bez strat do anteny izotropowej jego EIRP wynosi 0 dBm. Dla rzeczywistych układów nadawczych aby obliczyć EIRP układu nadawczego należy jeszcze uwzględnić straty wnoszone przez tor nadawczy i zysk anteny. Przykładowo dla nadajnika o mocy 50 mW podłączonego do anteny o zysku 12 dBi przewodem o tłumienności 0,55 dB/m i o długości 18 metrów wynosi:

EIRP = 10 * log10(50mW/1mW) - 18 * 0,55 + 12 = 10 * 1,70 - 9,9 + 12 = 19,1 dBm

Ze względu na to, że zysk energetyczny anteny wyrażony w dBi jest o 2,15 dB większy niż zysk anteny wyrażony w dBd to ERP = EIRP - 2,15.

Ponieważ przy obliczeniach uwzględnia się tłumienie toru kablowego oraz zysk anteny, efektywna izotropowa moc wypromieniowania określa jaka moc została faktycznie wypromieniowana w eter. Przykładowo przy dostarczeniu mocy rzędu kilku watów do anteny silnie kierunkowej (o dużym zysku energetycznym) EIRP może być rzędu kilo lub nawet mega watów.

Wartość EIRP jest istotna między innymi przy obliczeniach parametrów sieci WLAN gdzie obecnie dla pasma 2,4 GHz EIRP nie może przekroczyć 20 dBm.