Kofiguracja sieci w systemie Windows XP


Konfiguracje sieci można przeprowadzić na 2 sposoby w systemie WinXP:


W pierwszym sposobie możemy to zrobić przy instalowaniu systemu, ale można ją przeprowadzić tylko go system wykryje karte sieciową w komputerze. Wtedy mamy do wyboru konfiguracje automatyczną lub reczną. Ten sposób jest dobry w przypadku formatowania, gdy chcemy odrazu przy instalacji ustawić sobie sieć.


Drugim sposobem konfiguracji jest ustawienie już w systemie. Oczywiście pierwszym warunkiem jest mieć zainstalowaną kartę sieciową. Jeśli już mamy ją w środku to powinno nam się na pulpicie pokazać "Moje miejsca sieciowe", a ikonka powinna wyglądać tak:Prawym przyciskiem myszy naciskamy na tą ikonkę i powinno nam się pokazać:Wchodzimy do "Właściwości" i powinniśmy zobaczyć (specjalnie zmniejszyłem):
Na poniższym obrazku mamy zaznaczone pozycje, które znaczą:
1. Nazwa połączenia sieciowego lub internetowego.
2. Stan działania (Włączone/Wyłączone) połączenia.
3. Pokazuje nam jakiej karty sieciowej urzywamy do tego połączenia.
4. Graficzny informator o stanie połączenia.Naciskając prawym guzikiem myszy na "Połączenie lokalne" powinno nam się pokazać:

Funkcje:
Wyłącz - wyłancza połączenie lokalne, znaczy to że rozłancza nas z internetem i siecią.
Stan - Wyskakuje okno informatora, gdzie pokazuje nam m.in. "Czas trwania połączenia", "Szybkość połączenia", "Wysłane i odebrane pakiety sieciowe".
Napraw - Funkcja, która w razie problemów z połączeniem może go naprawić, w sumie nie urzyteczna funkcja.
Połączenie mostkowe - możemy w ten sposób połączyć ze sobą 2 połączenia sieciowe (musimy mieć minimum 2 połączenia aktywne)
Utwórz skrót, Usuń, Zmień nazwę - Tego chyba nie trzeba komentować.
Właściwości - Najważniejsza funcja przy konfiguracji połączenia sieciowego, tam wpisujemy wszystkie dane co do numerów IP.

Wchodzimy do "Właściwości", pokaże nam się takie okienko:

Najważniejsze jest to co na pierwszym planie, czyli składniki połączenia sieciowego. Dla nas najważniejsze są właściwości "Protokołu internetowego (TCP/IP)", mamy z nim zawarte ustawienia IP'ów sieciowych. Wchodzimy w jego właściwości ...


Gdy zaznaczymy "Protokół Internetowy (TCP/IP)" i naciśniemy przycisk "Właściwości" to pojawi nam się okienko:


Dostawca internetu w Waszej sieci da Wam dane odnośnie konfiguracji sieci. Powinien podać adres IP komputera, maskę podsieci, brame lokalną, adres serwera dns oraz opcjonalnie WINS. Po wpisaniu podanych danych do konfiguracji sieci internet oraz otoczenie sieciowe powinno działać.

Jeśli chodzi o nazwę komputera i nazwe grupy roboczej to możemy to ustawić wchodząc we właściwości "Mój komputer" (na pulpicie) ...

c.d.n.