Local Talk - Sieć Local Talk bazująca na topologii szynowej została opracowana przez Apple Computer Corporation z myślą o komputerach Apple. Dlatego też jest popularna w biurach, organizacjach wyposażonych w te komputery. Do zbudowania takiej sieci potrzebny jest jedynie przewód łączący, gdyż cały osprzęt jest zintegrowany z komputerem. Wady to bardzo niska przepustowość (230 Kb/s), więc pożądana jest cierpliwość podczas użytkowania; drugą niedogodnością jest to , że nie można łączyć wszystkich typów komputerów. Zaletą jest niski koszt budowy sieci, łatwość instalacji. Osprzęt Lacal Talk jest dostępny w wielu drukarkach, dzięki czemu można je wykorzystać.

Token Ring - Sieć Token Ring oparta na topologii pierścienia została opracowana przez firmę IBM. Mimo że każdy komputer jest połączony do koncentratora, i wydawać by się mogło, że sieć jest o topologii gwiazdy, sygnał krąży po okręgu. Komunikacja między komputerami polega na tzw. przekazywaniu żetonu. Jest to specjalny zarezerwowany komunikat, który krąży w kółko. Komputer chcąc wysłać ramkę musi oczekiwać na pozwolenie - żeton. W momencie gdy go otrzymuje, usuwa go tymczasowo z pierścienia a następnie wysyła ramkę. Gdy ramka dotrze do odbiorcy, żeton zostanie wprowadzony do obiegu. Taki sposób komunikacji pozwala na sprawiedliwy dostęp do kabla, każdy komputer jest w stanie wysłać na raz tylko jedną ramkę. Do budowy Token Ring można wykorzystać przewód STP (ekranowaną sktętkę) jak i UTP (nieekranowaną skrętkę). Należy mieć na uwadze następujące rzeczy:

 

 • W pierścieniu zbudowanym na IBM 8228 MSAU nie może być więcej niż 96 stacji roboczych.
 • Maksymalna ilość urządzeń IBM 8228 MSAU to 12.
 • Maksymalna długość kabla karty sieciowej nie powinna przekroczyć 2,5 m.
 • Maksymalna długość kabla krosującego łączącego komputer z IBM 8228 MSAU to 150 m.
 • Maksymalna długość kabla krosującgo łączącego wszystkie urządzenia IBM 8228 MSAU to 120 m.
 • Jako kabel krosujący stosuje się kable IBM typ 6.

   

   

  FDDI - Sieć FDDI ( ang. Fiber Distributed Data Interconnect ) jest oparta na topologii pierścienia. Jako medium używa się światłowodu, dzięki czemu przepustowość wynosi ok. 100 Mb/s. Sieć ta jest bardziej odporna na awarie w stosunku do IBM Token Ring dzięki zastosowaniu drugiego pierścienia, w którym dane są przesyłane w odwrotnym kierunku niż w pierwszym pierścieniu. W tym samym momencie możliwa jest komunikacja tylko w jednym pierścieniu. W przypadku awarii pierwszego pierścienia, sprzęt ulega rekonfiguracji tzn. przesyłane ramki tworzą za pomocą drugiej ścieżki zamkniętą pętlę. Nie bez powodu sieć jest określana jako samo naprawiająca się.

  ATM - Sieć ATM (ang. Asynchronous Transfer Mode) jest siecią gwiaździstą a medium transmisyjne stanowi światłowód. Każde połączenie wykorzystuje jedną parę światłowodu - jedna żyła do odbierania a druga do wysyłania danych. Przepustowość wynosi 100 Mb/s. Podstawowym elementem sieci jest komutator, do którego można podłączyć od 16 do 32 komputerów. Komutator otrzymując dane, bezpośrednio przesyła je do właściwego odbiorcy. Sieć ta jest stosowana przez firmy telefoniczne.

  10Base2 - Popularna sieć o topologii szyny, jako medium stosowany jest kabel koncentryczny 1/4". Jest ona dobrym rozwiązaniem np. dla połączenia dwóch komputerów w mieszkaniu. Ograniczeniem sieci jest jej rozpiętość - jedynie 185 m, także podatność na awarie. Uszkodzenie przewodu spowoduje awarię całej sieci. Zaletą jest duża odporność na szumy i inne zakłócenia w kablu.

  10BaseT - Również popularna sieć o topologii gwiazdy oparta na skrętce. Jest to przewód o czterech parach żył poskręcanych ze sobą. Do budowy sieci potrzebna jest karta sieciowa ze złączem RJ-45, koncentrator, oraz wspomniany przewód. Każda stacja robocza jest połączona przewodem z koncentratorem. Zaletą tej sieci jest odporność na awarie, łatwość w instalacji. Do wad można zaliczyć małą odległość komputera od koncentratora - 100m oraz mniejszą odporność na zakłócenia w kablu.