Wiadomo że do pełni szczęścia użytkowników Lan`ów, jest dostęp do ogólnoświatowej sieci internetowej. To marzenie wielu z was jest realizowane, lub będzie zrealizowane, dlatego przedstawiam poniżej taki ogólny zarys możliwości dostępu do internetu.

Dostęp przez modem. W małych sieciach lokalnych, najtańszym i najprostszym sposobem uzyskania łączności z Internetem jest dostęp komutowany. Dzięki temu każdy użytkownik sieci może mieć dostęp do Internetu. Wykorzystanie zwykłych modemów pozwala na niemal bezinwestycyjne korzystanie z Internetu. Stałe zaistnienie w Internecie jest w tym przypadku sensowne jedynie przy wykorzystaniu naszego wirtualnego serwera umieszczonego w przestrzeni serwera dostawcy Internetu. Podobnie jak w przypadku telefonii analogowej, dostęp do Internetu możliwy jest również przy wykorzystaniu łączy komutowanych ISDN.

Powszechnie używane modemy wykorzystują protokół V.90 i osiągają przepustowość do 56 kbps. Trzeba pamiętać, że V.90 to protokół asymetryczny - szybkość 56 kbps możliwa jest do uzyskania jedynie przy odbiorze danych i to pod warunkiem, że po drugiej stronie linii znajduje się specjalny modem nadawczy. Sytuacja ma miejsce, gdy łączymy się z dysponującym takim sprzętem dostawcą Internetu, np. TP SA (numer 0-202122). Nadawanie danych przez modem V.90 może odbywać się z szybkością do 33,6 kbps i taka będzie też szybkość wymiany informacji między dwoma abonenckimi modemami V.90. W praktyce zresztą szybkość odbioru z reguły nie osiąga nominalnych 56 kbps, bo nie pozwalają na to parametry łączy. Warto dodać, że rzeczywista szybkość transmisji naszych danych może przekraczać przepływność łącza, gdyż modem dokonuje ich kompresji. Dotyczy to np. danych o charakterze tekstowym czy nieskompresowanej grafiki, jednak pliki już skompresowane (np. ZIP, GIF, JPG) nie poddadzą się dalszej kompresji i nie będą przesyłane szybciej.

Modemy analogowe V.90 występują w kilku rodzajach - jako urządzenia zewnętrzne, dołączane do portu szeregowego, USB lub równoległego, oraz wewnętrzne karty instalowane w gniazdach płyty głównej - PCI (coraz rzadziej ISA), AMR (Audio/Modem Riser), CNR (Communication/Networking Riser). Tu następuje dalszy podział - wśród modemów PCI znajdziemy "prawdziwe" modemy, zawierające wszystkie układy realizujące wszystkie funkcje transmisji oraz tzw. winmodemy, które większość funkcji realizują programowo, angażując procesor komputera. Również modemy AMR korzystają ze wsparcia CPU. Dodatkowe obciążenie systemu w czasie transmisji - zwłaszcza w przypadku wolniejszych procesorów - może znacznie spowolnić działanie komputera.

Modemy zewnętrzne, choć droższe od kart modemowych, mają jednak kilka kuszących zalet. Ich instalacja nie wiąże się z ingerencją we wnętrze komputera. Umieszczone na obudowie lampki, a czasem i wyświetlacz LCD, zapewniają łatwą kontrolę stanu urządzenia. Niektóre modele wyposażone są w dodatkowe funkcje (automatyczna sekretarka, odbiór faksów do pamięci czy nawet wymiana poczty bez udziału komputera) - własny zasilacz urządzenia umożliwia jego aktywność również po wyłączeniu komputera, np. w nocy.

Klasycznym interfejsem modemów zewnętrznych wciąż pozostaje port szeregowy RS-232C, umożliwiający komunikację komputera z modemem z szybkością 115,2 kbps. Wziąwszy pod uwagę kompresowanie przez modem danych np. tekstowych, przy połączeniu 56 kbps port ten może w pewnych sytuacjach stanowić wąskie gardło. Wyższą przepustowość ma interfejs USB, którego dodatkową zaletą jest możliwość dostarczania modemowi zasilania, co znacząco zmniejsza plątaninę kabli wokół komputera (Microcom USB 56K Travel, ELSA Microlink 56K USB, GVC USB V.90, Asmax USB V.90). Modemy USB są zwykle mniejsze; niektóre modele mieszczą się bez problemu w kieszonce torby z notebookiem. Specjalnie dla notebooków produkowane są modemy w postaci kart PCMCIA. Ciekawostką jest "podróżny" PSION Connect Travel, Modem 56K, komunikujący się z notebookiem lub palmtopem bezprzewodowo przez podczerwony interfejs IrDA.

SDI. SDI - to dostęp do Internetu opracowany przez firmę Ericsson technice HIS (Home Internet Solution). Wbrew nazwie, rozwiązanie to sprawdza się nieźle również w niewielkich sieciach (kilku-kilkunastu użytkowników). Z technicznego punktu widzenia SDI jest symetrycznym łączem DSL(Digital Subscriber Line) z kodowaniem 2B1Q i, podobnie jak ISDN, wykorzystuje zwykłą parę miedzianych przewodów, a więc typową linię stosowaną w telefonii analogowej.

Instalacja SDI sprowadza się do zainstalowania u abonenta modułu terminala (tzw. splittera) oraz dołączenia linii w centrali do multipleksera DSLAM (DSL Access Multiplexer). Do terminala abonenckiego dołącza się analogowy telefon oraz komputer. Koszt instalacji to ok. 1000 złotych brutto, miesięczny abonament - 160 zł. Za te pieniądze uzyskujemy nieograniczony czasem dostęp do Sieci z przepustowością 160 kbps; niestety, dostarczane obecnie terminale komunikują się z komputerem przez port RS-232C, co ogranicza szybkość transmisji do 115,2 kbps.

Nawet w czasie transmisji danych łącze zachowuje pełną funkcjonalność linii telefonicznej - podczas korzystania z telefonu przepustowość łącza cyfrowego spada do 70 kbps, jest jednak wciąż większa od przepływności zarówno V.90, jak i pojedynczego kanału ISDN. Abonent SDI otrzymuje stały numer IP, co pozwala wykorzystać SDI nawet jako łącze niewielkiego serwera.

ISDN. Niedocenianą, a naprawdę atrakcyjną alternatywą dla analogowego połączenia telefonicznego jest ISDN. Co prawda złośliwe rozwinięcie skrótu mówi, że "It Still Does Nothing", jednak od pewnego czasu w Polsce ISDN zyskuje coraz większą popularność, a i użytkownicy nie narzekają. ISDN w swej najbardziej rozpowszechnionej postaci (2B+D) udostępnia dwa niezależne, dwukierunkowe cyfrowe kanały o przepustowości 64 kbps.

Łącze ISDN umożliwia jednoczesną rozmowę i transmisję danych, możliwe jest też zagregowanie obu kanałów, dające łączną przepustowość 128 kbps. Biorąc pod uwagę, że abonament i koszt minuty połączenia (na jednym kanale) są identyczne jak w przypadku linii analogowych, koszt przesłania tej samej ilości danych poprzez ISDN jest niższy.

Sama instalacja ISDN nie jest dużo droższa od zainstalowania łącza analogowego, możliwa jest też zamiana istniejącego łącza analogowego na łącze ISDN za połowę ceny nowego łącza ISDN (w TP SA). Instalowane u abonenta "gniazdko" ISDN, fachowo zwane NT, zapewnia podłączenie dwóch urządzeń ISDN (za pomocą rozgałęziacza - do ośmiu). Wiele NT ma również gniazda oznaczone TA (Terminal Adapter), umożliwiające dołączenie urządzeń analogowych - telefonu lub faksu. Często w złącze TA wyposażony jest także modem ISDN.

Modemy ISDN występują w postaci kart i urządzeń zewnętrznych. Warto zauważyć, że prostsze modele mogą wymieniać dane tylko z innymi modemami ISDN; aby istniała łączność z modemami analogowymi, modem ISDN musi mieć zaimplementowaną emulację protokołów analogowych. Dla sieci ISDN istnieje również numer dostępowy do Internetu, obsługiwany przez TP SA (0-202422), taryfikowany jak połączenia lokalne. Dostęp 2B+D w TP SA nazywa się Octopus S; istnieje też przeznaczony dla dużych firm Octopus XL, udostępniający 30 kanałów B o przepustowości 64 kbps.

Łącze dzierżawione. W przypadku większych firm, intensywnie korzystających z Internetu najlepszym rozwiązaniem jest łącze dzierżawione o przepustowości od 128 kbps do 2 i więcej Mbps, udostępniane przez operatora telekomunikacyjnego. Abonent łącza dzierżawionego otrzymuje specjalny modem baseband, poprzez drugi taki modem zainstalowany w centrali linia dołączana jest do routera brzegowego sieci. Koszt instalacji łącza dzierżawionego zależy od jego przepustowości i wynosi od 1,2 do 2,5 tysięcy złotych netto, koszt abonamentu (bez względu na generowany na łączu ruch) - od 1 do 2 tysięcy złotych.

Telewizja kablowa. Rolę medium transmisyjnego w systemach telewizji kablowej (CATV - Community Antenna TeleVision) pełni kabel koncentryczny. Ponieważ sieci kablowe są tak skonstruowane, by przenosić znacznie większą liczbę kanałów TV niż obecnie, pozostają niewykorzystane kanały, które można zagospodarować na transmisję danych. Każdy kanał telewizyjny to pasmo ok. 6 MHz.

Dla każdego abonenta potrzebna jest para modemów. Jeden pracuje w centrali sieci kablowej, a drugi u abonenta. Oba modemy muszą działać na tej samej częstotliwości nośnej, która jest multipleksowana w kablu razem z sygnałami telewizyjnymi. Dane przekazywane do CATV są kodowane za pomocą fali nośnej, która jest przesyłana kablem do wszystkich abonentów. Modem rozpoznaje przeznaczoną dla niego falę nośną, pobiera zakodowane informacje i przekazuje je do komputera. Takie rozwiązanie jest przeznaczone do niewielkiej liczby odbiorców, z uwagi na ograniczenie przepustowości systemów CATV, które nie pozwala na obsługę systemu multipleksowania z podziałem częstotliwości dla każdego użytkownika. Niemożliwe jest zarezerwowanie częstotliwości dla każdego z setek tysięcy abonentów.

Alternatywne rozwiązanie polega na multipleksowaniu z podziałem czasu. Zamiast przypisywać jedną częstotliwość jednemu użytkownikowi, przypisuje się ją grupie zlokalizowanej w sąsiedztwie. Każdy abonent ma przypisany indywidualny adres. Modem odbiorcy nasłuchuje na określonej częstotliwości. Zanim pakiet zostanie przyjęty, modem sprawdza, czy adres odbiorcy w pakiecie zgadza się z adresem abonenta.

Modemy kablowe mogą transmitować dane z szybkością 36 Mb/s. Jednak efektywna przepustowość zależy od liczby abonentów korzystających jednocześnie z tej samej częstotliwości. Jeśli liczba ta wynosi N, to efektywna przepustowość wynosi 1/N przepustowości całkowitej.

Wadą systemów telewizji kablowej jest przystosowanie ich do jednokierunkowej transmisji - w stronę abonenta. Możliwe są dwa rozwiązania tego problemu. Pierwsze polega na wykorzystaniu łączy telefonicznych do transmisji danych w drugim kierunku - w stronę operatora. Drugie to modyfikacja okablowania pozwalająca na dwukierunkową komunikację. CATV pozwala na podłączanie zarówno odbiorców indywidualnych, jak i firm. Dostępne są różne modele modemów kablowych, obsługujące jeden lub więcej adresów IP.

Sieć radiowa. LMDS (Local Multipoint Distribution System) jest systemem bezprzewodowym, wykorzystującym transmisję radiową w paśmie 28 GHz w obrębie niewielkich komórek o średnicy 2,5 km. Przesyłanie danych może odbywać się z szybkością od 64 kb/s do 2 Mb/s.

System składa się ze stacji bazowej i komunikujących się z nią w obrębie tego obszaru niewielkich stacji odbiorczych. Małe rozmiary stacji odbiorczej, a szczególnie małe rozmiary anteny odbiorczej, sprzyjają łatwej instalacji na dachach lub elewacjach budynków. Jej połączenie z terminalami użytkowników może nastąpić np. za pomocą istniejącego okablowania strukturalnego.

Częstotliwość wykorzystywana w LMDS różni się od stosowanych w sieciach telefonii komórkowej (900 MHz - GSM; 450 MHz - NMT; 1,8 GHz - DCS) oraz od wykorzystywanych przez systemy radiowe (18, 23, 25 GHz). Nie ma więc zakłóceń pomiędzy urządzeniami nadawczymi i odbiorczymi, należącymi do różnych operatorów.

Stacja abonencka, oprócz anteny, wyposażona jest w modulator sygnału radiowego, urządzenia kontrolujące dystrybucję sygnału wewnątrz budynku, a także odpowiednią jakość usług (switch, router, firewall). Wewnątrz budynku sygnał dystrybuowany jest za pomocą okablowania kategorii 5.

Rozwiązania wykorzystujące LMDS oferuje w Warszawie firma Formus. Dostęp do Internetu za pomocą Formus.net możliwy jest poprzez łącza stałe pracujące z minimalną przepustowością gwarantowaną 64 kb/s, 128 kb/s, 256 kb/s, 512 kb/s, 1 Mb/s lub 2 Mb/s. Klienci otrzymują aktywne gniazdo RJ-45 działające w technologii Ethernet 10Base-T. Umożliwia to bezpośrednie podłączenie pojedynczego komputera lub sieci lokalnej bez konieczności dodatkowego stosowania urządzeń transmisyjnych (np. modemów). Wystarczy zwykły kabel sieciowy, którym łączy się adapter sieciowy 10BaseT w serwerze, routerze lub koncentratorze.

Łącze satelitarne. DirecPC wykorzystuje zwykłe łącze w celu wysyłania żądań do Internetu i szybkie łącze satelitarne do odbioru dużej ilości danych. Korzystanie z tej metody jest zalecane, gdy pobiera się znacznie więcej danych, niż wysyła. DirecPC używa zatem łącza satelitarnego tylko do odbioru informacji płynących do użytkownika, a wszystkie zlecenia są przesyłane tradycyjną drogą, czyli np. za pośrednictwem modemu lub linii dzierżawionej.

Zestaw DirecPC składa się z karty ISA lub PCI, anteny satelitarnej i konwertera oraz oprogramowania. Minimalny zestaw potrzebny do korzystania z tej usługi to komputer PC klasy 486 z 8 MB RAM i 50 MB wolnego miejsca na dysku. Cały wychodzący ruch jest tunelowany. Dzięki temu wszystkie dane przechodzą przez stację nadawczą (Regional Uplink Facility). W Europie mieści się ona w Griesheim, w Niemczech. Tunelowanie działa przez enkapsulację początkowego pakietu TCP/IP wewnątrz drugiego, zewnętrznego pakietu.

Użytkownik za pomocą przeglądarki internetowej tworzy pakiet TCP/IP, zawierający zlecenie przysłania jakiejś strony WWW z wybranego serwera w Internecie i zawierający adres IP wskazanego serwera jako adresata. Oprogramowanie Turbo Internet wkłada ten pakiet do wnętrza drugiego, który jest adresowany do stacji nadawczej. Pakiet zewnętrzny jest wysyłany zwykłą linią do lokalnego dostawcy Internetu.

Po dotarciu do stacji nadawczej pakiet zewnętrzny jest rozkładany, a pierwotny pakiet ze zleceniem wysyłany do wybranego serwera. Ponieważ każdy komputer z kartą DirecPC ma przypisany adres IP z sieci Regional Uplink Facility, zawartość wybranej strony zostanie przesłana do stacji nadawczej i skierowana do satelity. Z niego informacje z szybkością 400 kb/s popłyną do komputera, z którego wysłane było żądanie.